Trängselskatt i Göteborg

När tas skatten ut?

Trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon måndag till fredag mellan 06:00 och 18:29. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad.

Tid Pris
06:00 - 06:29 9 kr
06:30 - 06:59 16 kr
07:00 - 07:59 22 kr
08:00 - 08:29 16 kr
08:30 - 14:59 9 kr
15:00 - 15:29 16 kr
15:30 - 16:59 22 kr
17:00 - 17:59 16 kr
18:00 - 18:29 9 kr
18:30 - 05:59 0 kr

Vem skall betala?

Den som står som ägare till fordonet är den som ska betala. Lånar/leasar du en bil får alltså inte du en inbetalningsavi hemskickad. Betalar du förmånsskatt för din bil ingår trängselskatten i den.

Avdrag

Avdrag för trängselskatten följer samma regler som övriga avdrag vid resor till och från jobbet. Kan du göra avdrag för dessa kan du också göra avdrag för trängselskatten.

Informationen är hämtad från Transportstyrelsens webbplats, där ytterligare detaljer finns.